a Hong Kong TeleCommunications Company www.hkt.cc      繁體 | 简体 | English

产品及服务推介

Telegram: @hkdatacenter
Wechat: hkdatacenter
Whatsapp: 85298548101
QQ 1806754375

联络资料

科 盈 电 信 集 团 有 限 公 司电 讯 牌 照 : 1346
联 络 电 话 : (852) 2363-1363
电 邮 地 址 : 一 般 查 询 : info@hkt.cc
销 售 查 询 : sales@hkt.cc
技 术 支 援 : support@hkt.cc
会 计 部 门 : billing@hkt.cc
违 规 投 诉 : abuse@hkt.cc
数 据 中 心 地 址 : MEGA 2, 5/F, 8-12 Wong Chuk Yeung Street, Fo Tan, Shatin, N.T. Hong Kong
  为响应环保,自25/08/2022起,我们己不再接受邮寄支票,谢谢!